آموزش آنلاین کتاب Top Notch

عنوان : Top Notch

نویسنده : Joan M Saslow, Allen Ascher

آموزش آنلاین کتاب Top Notch

شرح کتاب و توضیحات : این مجموعه کتاب دارای 3 سطح می باشد که برای سنین 16 سال به بالا توصیه می شود در این مجموعه کتاب سعی شده تا به تمام مهارت های زبان اعم از خواندن ، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن پراخته شود اما آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است مهارت گوش کردن و صحبت کردن است از ویژگی های ارزشمند این کتاب بیان کلمات و جملات کاربردی در مکالمه کوتاه است در ویرایش جدید این کتاب ها بخش هایی تحت عنوان تقویت گرامر و و نوشتار اضافه شده اند

Top Notch 1

Top Notch 2

Top Notch 3