کتاب آموزش زبان انگلیسی Tiny Talk

کتاب آموزش زبان انگلیسی Tiny Talk

مجموعه کتاب آموزش زبان Tiny Talk از ابتدایی ترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی ویژه گروه سنی کودکان (3 الی 6 سال) میباشد. مجموعه کتاب فوق توسط انتشارات آکسفورد چاپ شده است .روش آموزش در کتاب های Tiny Talk به گونه ای است که آموزش را با استفاده از رنگ ها، اشکال، اسباب بازی، شعر و نقاشی آغاز می کند و باعث میشود انگیزه یادگیری در کودکان به طرز چشمگیری افزایش پیدا نماید.

استفاده از این مجموعه کتاب کودکان را آموزش میدهد تا کلمات را با مشاهده تصاویر مصور درک نمایند و کلمات جدید را با محیط پیرامون خود مرتبط کنند.

 

این مجموعه شامل سه سطح و شش کتاب است

  • Tiny Talk 1A
  • Tiny Talk 1B
  • Tiny Talk 2A
  • Tiny Talk 2B
  • Tiny Talk 3A
  • Tiny Talk 3B

هر سطح از این مجموعه شامل موارد زیر است

  • کتاب اصلی برای کلاس درس زبان آموز Student Book
  • کتاب کار و تمرین Work book
  • سی دی فایل های صوتی

 

کتاب اصلی Tiny Talk (Student Book)

 

کتاب Tiny Talk Student Book

در کتاب اصلی Student Book چندین درس آورده شده در صفحه اول هر درس لغات جدید مربوط به یک موضوع مشخص شده که در قالب یک داستان بسیار ساده و جذاب به زبان آموز آموزش داده می شود ضمنا در سی دی همراه با کتاب فایل های صوتی قرار داده شده که به تقویت مهارت شنیداری و بهبود لهجه انگلیسی زبان آموز کمک میکند

 

کتاب کار Work Book

همه کتاب های هم سطح این مجموعه هم دارای کتاب کار می باشد هدف از کتاب کار و تمرین این است که زبان آموز پس از یادگیری هر بخش از کتاب اصلی به کتاب کارمراجعه کند و در آن شروع به تمرین نماید همه درس های کتاب اصلی جهت تمرین در کتاب کار نیز قرار داده شده است و زبان آموز با تمرین در کتاب کار به تثبت کردن مطالب یاد گرفته شده در ذهن خود کمک میکند

 

سی دی فایل های صوتی

در سی دی همراه با هر کتاب تمامی فایل های صوتی و اشعار مربوط به درس های کتاب قرار داده شده تا زبان آموز با گوش دادن به سی دی و تمرین به تقویت مهارت شنیداری و بهبود لهجه انگلیسی زبان آموز کمک کند