کتاب آموزش زبان انگلیسی super safari

کتاب آموزش زبان انگلیسی Super Safari

مجموعه کتاب آموزش زبان انگلیسی Super Safari توسط انتشارات کمبریج برای کودکان 5 تا 7 سال به چاپ رسیده اند. این محموعه کتاب یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین دوره های آموزش زبان به کودکان است . مجموعه کتب فوق شامل سه سطح است که به وسیله‌ی بازی و تفریح، امکان آموزش زبان را برای کودکان فراهم می‌سازد .

 

این مجموعه شامل سه سطح  است

  • Super Safari 1
  • Super Safari 2
  • Super Safari 3

 

هر سطح از این مجموعه شامل موارد زیر است

  • کتاب اصلی برای کلاس درس زبان آموز Student Book
  • کتاب کار و تمرین Work book
  • سی دی فایل های صوتی

 

کتاب اصلی (Student Book)

در کتاب اصلی Student Book چندین درس آورده شده در صفحه اول هر درس لغات جدید مربوط به یک موضوع مشخص شده که در قالب یک داستان بسیار ساده و جذاب به زبان آموز آموزش داده می شود ضمنا در سی دی همراه با کتاب فایل های صوتی قرار داده شده که به تقویت مهارت شنیداری و بهبود لهجه انگلیسی زبان آموز کمک میکند

 

کتاب کار Work Book

همه کتاب های هم سطح این مجموعه هم دارای کتاب کار می باشد هدف از کتاب کار و تمرین این است که زبان آموز پس از یادگیری هر بخش از کتاب اصلی به کتاب کارمراجعه کند و در آن شروع به تمرین نماید همه درس های کتاب اصلی جهت تمرین در کتاب کار نیز قرار داده شده است و زبان آموز با تمرین در کتاب کار به تثبت کردن مطالب یاد گرفته شده در ذهن خود کمک میکند

 

سی دی فایل های صوتی

در سی دی همراه با هر کتاب تمامی فایل های صوتی و اشعار مربوط به درس های کتاب قرار داده شده تا زبان آموز با گوش دادن به سی دی و تمرین به تقویت مهارت شنیداری و بهبود لهجه انگلیسی زبان آموز کمک کند