آموزش آنلاین کتاب Speak now 3

عنوان : Speak now 3

نویسنده :  Jack C. Richards

آموزش آنلاین کتاب Speak now 3

شرح کتاب و توضیحات : این مجموعه کتاب دارای چهار سطح می باشد و هر سطح شامل 32 درس دو صفحه ای می باشد که برای سنین 18 سال به بالا توصیه می شود. تمرکز اصلی این مجموعه کتاب بر روی دو مهارت گفتاری و شنیداری می باشد. این مجموعه کتاب آموزشی یکی از موثرترین دوره های مختص آموزش مکامله می باشد که توسط انتشارات آکسفورد Oxford منتشر شده است.

Speak now 1

Speak now 2

Speak now 4