آموزش آنلاین کتاب First Friends

عنوان : first friends

نویسنده : Susan Lannouzzi

آموزش کتاب First Friendsشرح کتاب و توضیحات : این مجموعه کتاب آموزشی برای کودکان 7 تا 9 سال توصیه می شود که شامل سه سطح می باشد و هر سطح شامل 10 درس می باشد. این کتاب ها ساختار قوی و منسجم دارند که باعث می شود زبان آموزان آن را به راحتی یاد بگیرند. این مجموعه کتاب به آموزش چهار مهارت (گفتاری ، شنیداری ، نوشتاری و خواندن ) در غالب شعر و داستان و بازی می پردازد

First Friends 1

First Friends 2

First Friends 3