کتاب آموزش زبان انگلیسی Big English

کتاب آموزش زبان انگلیسی Big English

مجموعه کتاب Big English جهت آموزش کودکان و نوجوانان طراحی شده است . این کتاب دارای ۷ سطح می‌باشد که یک سطح مقدماتی و شش کتاب اصلی دارد.

ویرایش دوم مجموعه کتاب بیگ انگلیش در سال 2017 توسط انتشارات Pearson منتشر شد. هر کتاب از مجموعه Big English دارای 9 یونیت یا بخش است؛ در هر یونیت نیز به بخش هایی از جمله واژگان، گرامر یا دستور زبان، نوشتار یا Writing، بخش مرتبط با فرهنگ و بخشی که مربوط به مهارت های زندگی است پرداخته می شود.

 

هفت سطح این محموعه شامل:

 • Big English Starter
 • Big English 1
 • Big English 2
 • Big English 3
 • Big English 4
 • Big English 5
 • Big English 6
 • Big English 7

هر سطح از این مجموعه شامل موارد زیر است

 • کتاب اصلی برای کلاس درس زبان آموز Student Book
 • کتاب کار و تمرین Work book
 • سی دی فایل های صوتی

 

کتاب اصلی (Student Book)

در کتاب اصلی Student Book چندین درس آورده شده در صفحه اول هر درس لغات جدید مربوط به یک موضوع مشخص شده که در قالب یک داستان بسیار ساده و جذاب به زبان آموز آموزش داده می شود ضمنا در سی دی همراه با کتاب فایل های صوتی قرار داده شده که به تقویت مهارت شنیداری و بهبود لهجه انگلیسی زبان آموز کمک میکند

 

کتاب کار Work Book

همه کتاب های هم سطح این مجموعه هم دارای کتاب کار می باشد هدف از کتاب کار و تمرین این است که زبان آموز پس از یادگیری هر بخش از کتاب اصلی به کتاب کارمراجعه کند و در آن شروع به تمرین نماید همه درس های کتاب اصلی جهت تمرین در کتاب کار نیز قرار داده شده است و زبان آموز با تمرین در کتاب کار به تثبت کردن مطالب یاد گرفته شده در ذهن خود کمک میکند

 

سی دی فایل های صوتی

در سی دی همراه با هر کتاب تمامی فایل های صوتی و اشعار مربوط به درس های کتاب قرار داده شده تا زبان آموز با گوش دادن به سی دی و تمرین به تقویت مهارت شنیداری و بهبود لهجه انگلیسی زبان آموز کمک کند.