آموزش آنلاین کتاب Big English

عنوان : Big English

نویسنده : Mario Herrera –Christopher Sol Cruz

آموزش آنلاین کتاب Big English

شرح کتاب و توضیحات : این مجموعه کتاب آموزشی برای کودکان و نوجوانان 7 تا 14 سال توصیه می شود. که شامل 7 سطح  می باشد و هر سطح شامل 9 درس می باشد. مجموعه کتاب Big English  با ایجاد فضایی پر از سرگرمی سعی در آموزش متفاوت زبان انگلیسی دارد به طوری که کودکان در هنگام یادگیری نه خسته خواهند شد و نه مشکلاتی که سایر کتاب ها برای آموزش دارند را حس میکنند

Big English Starter

Big English 1

Big English 2