هزینه دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی 

کلاس های آموزش آنلاین زبان انگلیسی به دو صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگذار می شود. در کلاس های آنلاین خصوصی با توجه به رده سنی و دوره ای که میخواهید طی کنید هزینه هر جلسه تعیین می شود و زمان جلسات بین یک ساعت الی یک ساعت و نیم می باشد .در کلاس های نیمه خصوصی کلاس ها بصورت ترمی است و هر جلسه در  یک ساعت برگذار می شود ظرفیت کلاس ها با توجه به دوره انتخاب شده بصورت دو الی چهار نفره  می باشد

 

**توجه قبل از ثبت نام کلاس های نیمه خصوصی  میتوانید برای اطمینان از کیفیت کلاس ها بصورت مهمان چند دقیقه درکلاس آنلاین مورد نظر شرکت کنید و نحوه برخورد و آموزش استاد مورد نظر را ارزیابی کنید و سپس ثبت نام نمایید

شهریه کلاس های آنلاین نیمه خصوصی :

*توجه مدت زمان هر جلسه یک ساعت می باشد و  شهریه ها برای هر ترم  و مبلغ به تومان است

رده سنی 3 الی 5 سال

نام دوره تعداد جلسه شهریه هر ترم
Tiny Talk 1 16 240000
Tiny Talk 2 16 240000
Tiny Talk 3 16 240000
Pockets 1 14 280000
*
رده سنی 5 تا 7 سال
نام دوره تعداد جلسه شهریه هر ترم
Pockets 2 14 280000
Pockets 3 14 280000
Super Safari 1 14 280000
Super Safari 2 14 280000
Super Safari 3 14 280000
Big English Starter 18 300000
First Friends 1 14 280000
*
رده سنی 8 تا 10 سال
نام دوره تعداد جلسه شهریه هر ترم
First Friends 2 14 280000
First Friends 3 14 280000
Big English 1 18 300000
Big English 2 18 300000
Magic Time 1 16 300000
*
رده سنی 11 تا 12 سال
نام دوره تعداد جلسه شهریه هر ترم
Big English 3 18 300000
Big English 4 18 300000
Big English 5 18 300000
Big English 6 18 300000
Magic Time 2 16 300000
Family and Friends Starter 14 300000
Family and Friends 1 14 300000
Family and Friends 2 14 300000
*
رده سنی 12 تا 13 سال
نام دوره تعداد جلسه شهریه هر ترم
Family and Friends 2 14 300000
Family and Friends 3 14 300000
Teen 2 Teen 1 18 292000
Teen 2 Teen 2 18 292000
Project 1 15 215000
*
رده سنی 14 تا 16 سال
نام دوره تعداد جلسه شهریه هر ترم
Family and Friends 4 14 260000
Family and Friends 5 14 260000
Family and Friends 6 14 260000
Teen 2 Teen 3 18 292000
Teen 2 Teen 4 18 292000
Project 2 15 215000
Project 3 15 215000
Project 4 15 215000
Project 5 20 290000
*
رده سنی 16 تا 18 سال
نام دوره تعداد جلسه شهریه هر ترم
Speak now 1 تماس بگیرید تماس بگیرید
Speak now 2 تماس بگیرید تماس بگیرید
Speak now 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
Speak now 4 تماس بگیرید تماس بگیرید
Top Notch 1 18 292000
Top Notch 2 18 292000
Top Notch 3 18 292000
Touchstone 1 18 292000
Touchstone 2 18 292000
Touchstone 3 18 292000
Four Corners 1 18 265000
Four Corners 2 18 265000
Four Corners 3 18 265000
Four Corners 4 18 265000